Trivsel ökar motivation

Ett kontor som är imageskapande, stödjer verksamheten och där medarbetare trivs och känner stolthet.
KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson visar att den estetiska dimensionen av ett kontor är
viktigare för organisation och medarbetare än vad man tidigare trott. Läs här!

Våra tjänster

Eftersom varje kund är unik och har specifika behov och önskemål tar vi alltid hänsyn till dem när vi arbetar.

I dag finns forskning som visar hur människor påverkas negativt av att röra sig i alltför "oroliga" miljöer. Det är därför viktigt att ta hänsyn till faktorer som t ex färgsättning, ljussättning, möblering och förvaring när man inreder. Som företagare bör man också tänka på att investera i inredning som förmedlar ”företagsandan” Man måste t ex vara medveten om att entrén är företagets ”visitkort” och att det är viktigt att första intrycket blir positivt.

Det finns inget uppdrag som är för litet, vårt mål är 100% nöjda kunder. Därför är vi väldigt lyhörda och gör en noggrann analys tillsammans med vår kund innan vi börjar skissa.

Vi har nära samarbete med våra leverantörer som alla erbjuder hög kvalitet och modern design på sina produkter.

Hur upplevs er identitet?

Ditt starkaste redskap för att bedriva en verksamhet är ett väl fungerande kontor.
Att göra snygga kontor är lätt, men att göra kontor som är snygga och dessutom fungerar för verksamheten är svårare. Det är här roommates kommer in. Behöver du uttrycka varumärket bättre och få en modernare image? Öka flexibiliteten och förenkla kompetensöverföring? Förbättra arbetsmiljön, öka trivsel och minska sjukskrivningar? Med roommates hjälp får du en lokal som passar exakt efter dina behov. Tillsammans med dig skapar vi ett kontor som passar just din verksamhet.

Många gånger har man som företag en enhetlig profil på materialet som lämnar huset, men glömmer ofta att se över hur man ser ut när kunder, leverantörer eller andra intressenter kommer och hälsar på.

Med vårt arbetssätt och kunnande kan vi omvandla din miljö så att den följer era riktlinjer både i design och positiva känslor. Vi hjälper er helt enkelt med att skapa miljöer som talar till hjärtat på dina gäster, för glöm inte vad Winston Churchill har sagt om arkitektur, "Vi formar våra byggnader, därefter formar de oss."

Hur ser er arbetsmiljö ut?

Först tar vi reda på din identitet

Utifrån din verksamhet vill vi veta vem du är. Vem är du? Vad skiljer ditt företag från dina konkurrenter? Vad för slags relation har du med dina kunder, leverantörer och partners? Vi ser på din verksamhet från olika perspektiv för hur inredningen ska spegla din profil.

Sedan får dina behov styra vår lösning

Vi ser alltid till att spegla vår inredningslösning mot din verksamhet. Genom analyser så vill vi lära känna ditt företags förutsättningar som samtidigt uttrycker de viktigaste värderingarna.

Man får inte glömma att inredningen, förutom att gestalta en miljö, ska förvalta kärnvärden och underlätta för människor.

När man vill göra lite större ingrepp tar vi fram ett förslag/skiss som man sedan kan arbeta utifrån. Vi gör en grundlig behovsanalys för att på ett bra sätt få fram företagets identitet, som ska återspeglas i interiören. Med en genomtänkt färgsättning, bra belysning och rätt möblering skapar vi en miljö som får medarbetare att trivas och prestera bättre.

Office Facelift

När vi gör om ett kontor utgår vi från kärnan och lyfter arbetsmiljön till nya höjder. Vi går över den befintliga miljön, ser hur den är organiserad och skapar sedan ett bra flöde med de förutsättningar som finns.

I vissa fall handlar det mycket om färg och belysning, ljuddämpning och textilier. Många gånger kan man göra stor skillnad med små medel.