Götmars i Örebro

Götmars Begravningsbyrå - Familjejuridik
Bild 1(12)

När Götmars Begravningsbyrå - Familjejuridik skulle flytta sin verksamhet från Järntorgsgatan till KFUM:s gamla lokaler på Borgmästaregatan så fick roommates inredningar äran att ta fram inredningskonceptet. Huset hade inte renoverats på många år och var ganska så misskött. För att anpassa verksamheten så revs väggar, nya byggdes upp, plocktak installerades och nytt golv lades in.