23 juni 2011

Tema - Profilera ditt kontor

Lokalerna berättar om dig Inred rätt - bli effektivare

Detta är den stora rubriken på tidningen företagarens första sida. Bra att sådana frågor lyfts som belyser hur viktigt det är att tänka på arbetsmiljön, både ur trivselperspektiv och hur verksamheten bedöms av utomstående. 

Vill du veta mer hur du kan förändra? Kontakta oss.

Trevlig midsommar

/Jeanette